Přehledy certifikátů / Lists of certificates

 

Vydané certifikáty / Issued certificates

Certifikát

Název výrobku

Výrobce

Platnost do

Certificate

Name of Product

Producer

Valid till
12015 Přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-EA  AŽD Praha s.r.o. 10.09.2018
22015  LED svítilna LLA-2 AŽD Praha s.r.o.  15.03.2019
       

Stažené certifikáty / Outdated certificates

Certifikát Stažen dne Název výrobku Výrobce
Certificate Outdated since Name of Product Producer
       

Odejmuté certifikáty / Removed certificates

Certifikát

Odejmut dne

Název výrobku

Výrobce

Certificate

Removed on

Name of Product

Producer

       

Pozastavené certifikáty / Suspended certificates

Certifikát

Pozastaven od

Pozastaven do Název výrobku Výrobce
Certificate

Suspended since

Suspended till Name of Product Producer