Co nabízíme?

 

Garantujeme kvalitu výsledků

Obě pracoviště ZTLE, tj. Laboratoř EMC i Laboratoř KLIMA jsou akreditovýny ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Jistě namítnete, že akreditované zkoušky jsou zkoušky rutinní, podle pevně stanovených normativních pravidel a postupů, které nepřipouští žádné nestandardní činnosti, jakými provádění úprav či laborací zajisté jsou. Ano, v tom máte zcela jistě pravdu.

Ale akrditace není jen o rutinním měření, ona upravuje i všechny ostatní "neměřicí" činnosti laboratoře - např. zajistí, že všechna používaná měřidla a testery jsou pravidelně kalibrovány, nebo hlídá, aby všechny měřicí postupy i používaný měřicí software byly ověřeny, že dávají správné výsledky, tj. že jsou validovány, resp. verifikovány. A také se stará, aby personál laboratoř měl dostačující kvalifikaci a aby si tuto kvalifikaci minimálně udržoval, nejlépe i zvyšoval vhodným vzděláváním, školením atd, atd. Toto "neměřicí" pozadí, tato pravidla a postupy se při laboracích a úpravách zkoušených zařízení zcela jistě uplatní.

Takže nám udělená akreditace ČIA garantuje vám, zákazníkům, že i při neakreditovaných výkonech, které nabízíme, budeme v maximální možné míře využívat akreditovaných postupů a poravidel, čímž zajistíme kvalitu a hlavně opakovatelnost všech našich výsledků.

 

zpět