Dokumenty a publikace ke stažení / Documents and publications download

 

Eurosignal 

     

Laboratoř EMC

Informační materiál - LABORATOŘ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY EMC

download cz

Laboratoř Klimatických zkoušek

Informační materiál 

download cz

Hodnocení bezpečnosti výrobků

Informační materiál 

download cz

Politika Integrovaného Systému Řízení Eurosignal a.s.

 Politika ISŘ  download PDF file  cz

Politika Certifikačního Orgánu

Politika COV download PDF file cz

Laboratoře / Testing laboratories

Akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (L1663) - AKTUÁLNÍ PLATNÁ

Aktuální Osvědčení o akreditaci platné do 13.10.2027.

Na protokolech o zkouškách a odkazech na akreditaci je uváděna akreditační značka L1663.

  • Osvědčení ze dne 13.10.2022

download PDF file

cz

Akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (L1590)

Předchozí akreditace, která byla nahrazena akreditací L1663. Na protokolech o zkouškách a odkazech na akreditaci byla uváděna akreditační značka L1590.

  • Osvědčení ze dne 18.06.2012
  • Příloha k osvědčení ze dne 18.06.2012
  • Osvědčení ze dne 21.05.2010
  • Příloha k osvědčení ze dne 21.05.2010

download PDF file

download PDF filedownload PDF file

cz

Rozsah akreditace ZTL

Aktuální rozsah akreditace Zkušebních a Testovacích Laboratoří Eurosignal a.s.

click to download the PDF file  document language - CZECH

Certifikační orgán a hodnocení bezpečnosti / Certification body and Safety evaluation

Žádost o certifikaci výrobku

Závazný formulář žádosti download PDF file cz

Informace o certifikaci

Certifikace výrobků dle ČSN EN ISO/IEC 17065 je jednou ze služeb, kterou poskytuje COV-EUROSIGNAL.

download PDF file cz

Certifikační schema COV

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA č. 1

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA č. 2

download PDF filedownload PDF file

cz 

Akreditace Certifikačního Orgánu EUROSIGNAL podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Platná akreditace Certifikačního Orgánu EUROSIGNAL

download PDF file cz

Rozsah akreditace

 Platný rozsah akreditace Certifikačního Orgánu EUROSIGNAL download PDF file cz

Schema procesu hodnocení bezpečnosti výrobku

HBV -Příloha č. 9 Směrnice č. 2 Hodnocení bezpečnosti výrobků. SCHÉMA PROCESŮ PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ download PDF file cz 

Uznání způsobilosti SŽDC - AKTUÁLNÍ PLATNÉ

PLATNÉ UZNÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ download PDF file cz

Organizační schéma pracoviště Certifikačního orgánu

 Platné od r. 2022 download PDF file

cz

Žádosti o pověření / oprávnění

 

download PDF filedownload PDF filedownload PDF file

 

 

 cz