Dokumenty a publikace ke stažení / Documents and publications download

 

Eurosignal 

     

Laboratoř EMC

Informační materiál - LABORATOŘ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY EMC

download cz

Laboratoř Klimatických zkoušek

Informační materiál 

download cz

Hodnocení bezpečnosti výrobků

Informační materiál 

download cz

Laboratoře / Testing laboratories

     

Akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (L1663) - AKTUÁLNÍ PLATNÁ

Aktuální Osvědčení o akreditaci platné do 17.3.2017 včetně příloh. Na protokolech o zkouškách a odkazech na akreditaci je uváděna akreditační značka L1663.

  • Osvědčení ze dne 17.03.2014
  • Příloha k osvědčení ze dne 17.03.2014 

download PDF filedownload PDF file

cz

Akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (L1590)

Předchozí akreditace, která byla nahrazena akreditací L1663. Na protokolech o zkouškách a odkazech na akreditaci byla uváděna akreditační značka L1590.

  • Osvědčení ze dne 18.06.2012
  • Příloha k osvědčení ze dne 18.06.2012
  • Osvědčení ze dne 21.05.2010
  • Příloha k osvědčení ze dne 21.05.2010

download PDF filedownload PDF file

download PDF filedownload PDF file

cz

Certifikační orgán a hodnocení bezpečnosti / Certification body and Safety evaluation

     

Žádost o certifikaci výrobku

Závazný formulář žádosti download PDF filedownload DOC file cz

INFORMACE PRO ŽADATELE o certifikaci

Certifikace výrobků dle ČSN EN ISO/IEC 17065 je jednou ze služeb, kterou poskytuje COV-EUROSIGNAL.

download PDF file cz

Certifikační schema COV

PŘÍLOHA KE SMĚRNICI Č. 14 „POSUZOVÁNÍ SHODY PRODUKTŮ PODLE ČSN EN 45011“.

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA PRO CERTIFIKACI SHODY PRODUKTŮ S NORMAMI

download PDF file

cz 

Akreditace ČIA podle ČSN EN 45011:1998 (V3222) - AKTUÁLNÍ PLATNÁ

 Osvědčení o akreditaci certifikačního orgánu vydané ČIA a platné do 16.04.2016

  • Osvědčení ze dne 26.04.2014 včetně Přílohy k osvědčení ze dne 26.04.2014.
download PDF file cz

Schema procesu hodnocení bezpečnosti výrobku

HBV -Příloha č. 9 Směrnice č. 2 Hodnocení bezpečnosti výrobků. SCHÉMA PROCESŮ PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ download PDF file cz 

Uznání způsobilosti SŽDC - AKTUÁLNÍ PLATNÉ

 Dokument vydaný SŽDC dne 15.10.2012 download PDF file cz

Organizační schéma pracoviště Certifikačního orgánu

  SCHEMA cz