Dokumenty a publikace ke stažení / Documents and publications download

 

Eurosignal 

     

Laboratoř EMC

Informační materiál - LABORATOŘ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY EMC

download cz

Laboratoř Klimatických zkoušek

Informační materiál 

download cz

Hodnocení bezpečnosti výrobků

Informační materiál 

download cz

Laboratoře / Testing laboratories

     

Akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (L1663) - AKTUÁLNÍ PLATNÁ

Aktuální Osvědčení o akreditaci platné do 26.9.2022 včetně příloh. Na protokolech o zkouškách a odkazech na akreditaci je uváděna akreditační značka L1663.

  • Osvědčení ze dne 26.09.2017
  • Příloha k osvědčení ze dne 26.09.2017

download PDF filedownload PDF file

cz

Akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (L1590)

Předchozí akreditace, která byla nahrazena akreditací L1663. Na protokolech o zkouškách a odkazech na akreditaci byla uváděna akreditační značka L1590.

  • Osvědčení ze dne 18.06.2012
  • Příloha k osvědčení ze dne 18.06.2012
  • Osvědčení ze dne 21.05.2010
  • Příloha k osvědčení ze dne 21.05.2010

download PDF filedownload PDF file

download PDF filedownload PDF file

cz

Certifikační orgán a hodnocení bezpečnosti / Certification body and Safety evaluation

     

Žádost o certifikaci výrobku

Závazný formulář žádosti download PDF filedownload DOC file cz

INFORMACE PRO ŽADATELE o certifikaci

Certifikace výrobků dle ČSN EN ISO/IEC 17065 je jednou ze služeb, kterou poskytuje COV-EUROSIGNAL.

download PDF file cz

Certifikační schema COV

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA č. 5

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA č. 1a

download PDF filedownload PDF file

cz 

AKREDITACE CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU EUROSIGNAL PODLE ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

PLATNÁ AKREDITACE CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

download PDF file cz

Schema procesu hodnocení bezpečnosti výrobku

HBV -Příloha č. 9 Směrnice č. 2 Hodnocení bezpečnosti výrobků. SCHÉMA PROCESŮ PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ download PDF file cz 

Uznání způsobilosti SŽDC - AKTUÁLNÍ PLATNÉ

PLATNÉ UZNÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ download PDF file cz

Záznam o vstupním posouzení dokumentace

Vstupní checklist download DOC file  

Organizační schéma pracoviště Certifikačního orgánu

  SCHEMA

cz

 

AKREDITACE CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU EUROSIGNAL PODLE ČSN EN ISO/IEC 17065:2013