Laboratoř EMC - zkoušky EMI - rušivé svorkové napětí - parametry pracoviště

Zkušební prostředí:

 • zkušební stůl se svislou zemní rovinou (EUT ležící na stole)
 • zemní rovina (EUT stojící na zemi)
 • umělá napájecí síť (AMN): ESH2-Z5 (Rohde & Schwarz)
 • vazební obvody: CDN M1, M2, M3, M5, RJ45 (Frankonia)
 • měřicí přijímač: ETSI (Rohde & Schwarz)
 • měřicí SW: EMC32 (Rohde & Schwarz)

 

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • kmitočtový rozsah:  150 kHz - 30 MHz
 • EUT Třída A, (výrobky do průmyslového prostředí, výrobky do drážního prostředí)
 • EUT Třída B (výrobky do prostředí lekého průmyslu)
 • měření současně dvěma detektory - střední a kvazivrcholové hodnoty
 • měřená veličina dBuV

 

Možnosti napájení EUT během zkoušky:

 • napájení z AC sítě: 240 V (16A), 3 x 400 V (32A)
 • napájení z DC regulovaného zdroje: 0-25V / 0-6A (s možností sériového nebo paralelního řazení až 4 takovýchto zdrojů)
 • napájení z baterie 6V až 60V (v kroku 6V) / 55Ah

 

zpět