Laboratoř EMC - zkoušky EMS - odolnost proti VF poli - parametry pracoviště

Zkušební prostředí:

 • EMC (polobezodrazová) komora se zemní rovinou, doplněná podlahovými VF absorbéry
 • měřicí vzdálenost: 3m, 1m
 • měřicí anténa: BTA-M, HORN
 • kmitočtový rozsah: 80 - 1000 MHz (BTA-M, 3m), 1 - 4 GHz (HORN, 1m, měření pouze metodou oken)
 • polarizace: horizontální, vertikální
 • zkušební výška antény: 1, 55m (80 - 1000 MHz), 0,8 - 2,05m (1-4 GHz, měření pouze metodou oken)
 • prostor pro umístění EUT: točna (staticky, bez rotace)
 • poloha EUT: stojící na zemi (s ozařováním jen horní poloviny EUT), nebo ležící na zkušebním stole
 • měřicí sestava: generátor SMB-100A (Rohde & Schwarz), VF přepínací jednotka RSU 3203, zesilovače FLH-200B a FLG30D, měřič výkonu se směrovými odbočnicemi PMA 1084 (vše Frankonia), izotropická sonda pole HI-6005 (ETS Lindgren)
 • měřicí SW: RF-LAB (Frankonia)

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • nosnost podlahy: 600 kg/m2
 • velikost dveřního otvoru (v x š): 256 x 104 cm
 • optimální velikost EUT (š x v x h): max 50 x 50 x 50 cm
 • max velikost EUT (š x v x h) - pro měření v pásmu do 1 GHz: 
  • max velikost EUT při poloze "stojící na zemi": 150 x 230 x 80 cm
  • max velikost EUT při poloze "ležící na zkušebním stole": 150 x 150 x 80 cm
 • max velikost EUT (š x v x h) - pro měření v pásmu 1 - 4 GHz: 
  • max velikost EUT při poloze "ležící na zkušebním stole": 150 x 150 x 80 cm

Možnosti napájení EUT během zkoušky:

 • filtrované AC napájení: 240 V (16A), 3 x 400 V (32A)
 • filtrované DC napájecí z reguovaného zdroje: 0-25V / 0-6A (s možností sériového nebo paralelního řazení až 4 takovýchto zdrojů)
 • sada baterii 6V a 12V: U = 6V až 60V (v kroku po 6V) / 55Ah

Připojení signálových portů EUT na systémy vně EMC komory
(průchody do EMC komory):

 • metalický stíněný nefiltrovaný: počet portů v komoře: BNC (6x) / venku: BNC (6x)
 • USB s přenosem po optlickém vláknu: počet portů v komoře: USB (4x) / venku: USB (1x)
 • Ethernet s přenosem po optlickém vláknu: počet portů v komoře: ETH (1x) / venku: ETH (1x)
 • kovová průchodka pro optický kabel: D 4mm (2x)
 • otvor do komory: D12 mm (2x)

Možnosti sledování EUT během zkoušky:

 • pohledem: mobilní kamera s přenosem analogového videosignálu do PC
 • elektronicky: pomocí systémů zákazníka přes některé z výše uvedených průchodů do komory, nejčastěji přes průchody Ethernet nebo USB

 

zpět