Laboratoř klimatických zkoušek

Laboratoř KLIMA je jedna ze dvou laboratoří komplexu Zkušebních a testovacích laboratoří EUROSIGNAL, které získaly v březnu 2014 opakovaně akreditaci ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025L1663Provádíme klimatické zkoušky a zkoušky elektrické pevnosti různých mechanických, elektrických a elektronických výrobků.

  

Co zkoušíme

Klimatickým zkouškám jsme schopni podrobit cokoli co se nám vejde do klimatotechnologických komor a není pro ně ani pro náš personál nebezpečné.

Ano, s nadsázkou tvrdíme, že zkoušíme cokoli, v praxi jsme ale svázáni podmínkami akreditace a samozřejmě i podmínkami prostředí v laboratoři, takže klimatické zkoušky provádíme jen na mechanických, elektrických a elektronických výrobích a zařízeních.

Co se týče izolační pevnosti, tak tu zkoušíme samozřejmě jen na výrobcích elektrických či elektronických.

Vzhledem k zaměření našich zákazníků zkoušíme nejčastěji výrobky z drážního (železničního) prostředí

Konkrétní seznam druhů zařízení, která zkoušíme, najdete zde.

 

Kde zkoušíme

Klimatické zkoušky provádíme výhradně v klimatotechnologických komorách. Máme dvě, obě poměrně velké a samosřejmě nepřenosné, takže obdobně jako měření v sousední laboratoři EMC, i měření v laboratoři klimatických zkoušek probíhá výhradně ve Vědecko-technickém parku Mstětice, kde máme poměrně velkou laboratoř.

A i zkoušky izolační pevnosti provádíme jen ve Vědeckotechnickém parku. Máme na ně sice přenosný tester, ale jelikož jsme se národnímu akreditačnímu orgánu (ČIA) zavázali, že budeme měřit pouze v laboratoři, tak ani tyto zkoušky neprovádíme někde mimo.

 

Druhy zkoušek, které provádíme

A. Zkoušky vlivu prostředí na výrobky

Zkoušíme:

  • suché a vlhké teplo konstantní,
  • chlad (konstantní),
  • vlhké teplo cyklické,

a různé kombinace těchto testů. Pro úplný seznam zkoušek klikněte zde.

A pokud vás zajímá rozmezí zkušebních teplot a relativní vlhkosti, které můžeme v našich klimakomorách vytvořit, nebo potřebujete znát možnosti napájení výrobku během zkoušek či maximální rozměry výrobku, které lze do komor umísti, případně se zajímáte o jiné aspekty zkoušek u nás, pak se podívejte na parametry pracoviště

 

B. Měření izolačních parametrů

Zkoušky izolačních parametrů spadají do kategorie bezpečnostních zkoušek. Podle některých norem jim předhází penetrace výrobku ve vysoké vlhkosti. Prostředí pro penetraci, tj. klimakomory, máme, zkoušky izolačních parametrů proto logicky doplňují nabídku laboratoře klimatických zkoušek, přestože jiné zkoušky bezpečnosti neprovádíme.

Úplný seznam zkoušek izolačních parametrů.

Zkušební limity a další možnosti pracoviště.

 

Jaké na to máme vybavení 

KPK1000UKlimatické zkoušky

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, v laboratoři klimatických zkoušek máme dvě klimatotechnologické komory (Mytron).

Menší má vnitřní objem 1 m3(1 x 1 x 1m) a lze do ní umístit výrobky do hmotnosti 15 kg.

Větší komora je v Čechách unikátní, neboť její objem činí 27 m3 s vnitřní půdorysnou plochou 3 x 3 m a maximální výškou 2,4 m.

 

KK27000Obě komory nelze samozřejmě zaplnit zcela, kolem zkoušených výrobků je potřeba zanechat dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu, aby se zajistila dostatečná homogenita prostředí, což platí zejména o maximální výšce výrobků, zkoušených ve velké klimakomoře, která by neměla překročit i s případnou podstavou 2,2 m.

V obou komorách lze klimatické podmínky udržovat po neomezenou dobu, teplota i vlhkost jsou řízeny programovatelnými regulátory. Řízení teploty je poměrně pružné, nejvyšší rychlost přechodu činí cca 1,5°C/min. Řízení vlhkosti je možné také, vzhledem k použité technologii se ale využívá v zásadě jen k nasatvení a následnému udržování požadované vlhkosti po celou dobu testu.

Kromě komor využívá laboratoř řadu teploměrů a teplovlhkoměrů, kterými lze nezávisle na klimakomoře měřit jak teplotu a relativní vlhkost uvnitř běžící komory, tak i povrchové teploty klíčových komponent ve výrobku. S pomocí dataloggeru je tak možné získat záznam o průběhu teplot na těchto komponentách, navázaný na aktuální teplovlhkostní klima. Navíc kromě teplot jsme schopni takto měřit i napětí (proti zemi, resp. diferenciálně), resp. proudy, resp. odpory, stačí jen do výrobku zavést sondy k příslušným vstupům dataloggeru. Z celé zkoušky tak lze získat přehlednou a poměrně vypovídající informaci o chování se výrobku ve specifických klimatických podmínkách.

 

MI 2093 CEZkoušky izolačních parametrů

Pro zkoušky izolační parametrů elektrických a elektronických výrobků využívá laboratoř přenosný tester izolačních parametrů MI 2094 CE (Metrel), který kromě akreditovaných zkoušek přiloženým napětím dokáže měřit izolační odpor, přechodové odpory, unikající proudy, vybíjecí časy vnitřních kapacit a řadu dalších důležitých parametrů.