Jaká zařízení zkoušíme

 

Teoreticky...

... jakákoli, která jsme schopni dostat do laboratoře, která se vejdou do klimatotechnologických komor, která unesou podlahy, která jsme schopni napájet (je-li to třeba), která neprodukují žádné zplodiny a která nejsou nebezpečná (a to jak pro klimakomory a laboratoř, tak pro personál)...

... nejčastěji ...

... ta, která odpovídají zaměřením norem, jež máme začleněny do akreditace laboratoře, což jsou:

průmyslové výrobky

elektrická a elektronická zařízení

regulační a řídicí zařízení s polovodičovými prvky

zkušební, měřicí a laboratorní zařízení

zařízení informačních technologií

přejezdová, drážní, železniční a dopravní zabezpečovací zařízení

elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle

systémy silniční dopravní signalizace

elektrické nářadí

spotřebiče pro domácnost

elektrické a elektronické hračky

lékařské zařízení a přístroje poháněné motory

zdravotnické elektrické přístroje

elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo kyslíku

 

... a prakticky ...

... i ta, co do seznamu nezapadají, třeba i různá mechanická, tj. neelektrická zařízení či kontrukce, prostě cokoli, u čeho je třeba ověřit vlastnosti nebo chování ve specifických klimatických podmínkách!

Zavolejte, probereme možnosti, rozhodně se nebráníme zkoušet něco jiného, nového!

zpět