Laboratoř klimatických zkoušek - zkoušky izolačnich parametrů - úplný přehled zkoušek

Zkoušky podle norem

Norma

Zkouška

Obor působnosti

A *)
ČSN EN 60950-1, ed.2:2006, kap.5.2 měření elektrické (izolační) pevnosti Zařízení informační techniky (ITE) ano

ČSN EN 60335-1, ed.3:2012, kap. 13.3 a 16.3

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely ano
ČSN EN 61010-1, ed.2:2011 Elektrická měřicí, zkušební, řídicí, regulační a laboratorní zařízení ano

*) ... akreditace

 

Zkoušky podle specifikace zákazníka

Zkouška Norma Výrobek A *)
izolační odpor

ČSN 345611, zk. 111 **)

elektrická a elektronická zařízení ne

ČSN 361050 - část 1čl, 16.3 **)

ne

zkouška dle specifikace zákazníka

ne

EN 2591-206

výrobky leteckého průmyslu ne

unikající proud

zkouška dle specifikace zákazníka

jednofázová elektrická a elektronická zařízení ne

přechodový odpor

zkouška dle specifikace zákazníka

 elektrická a elektronická zařízení ne 

*) ... akreditace

**) ... vyřazená norma

 

zpět