Laboratoř klimatických zkoušek - zkoušky vlivu prostředí - úplný přehled zkoušek

Zkoušky podle norem

Norma

Zkouška

Obor působnosti

A *)
ČSN EN 60068-2-1, ed.2:2008 chlad (do -40°C) Průmyslové výrobky, elektrická a elektronická zařízení, zařízení informačních technologií, spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí, regulační zařízení s polovodičovými prvky, lékařské přístroje poháněné motory, hračky a podobné přístroje (motory, relé, apod.), přejezdová, drážní a železniční, elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle, elektrická měřicí, zkušební, řídicí, laboratorní zařízení včetně zařízení IT ano

ČSN EN 60068-2-2:2008

suché teplo (do +100°C)

ano
ČSN EN 60068-2-78, ed.2:2013

vlhké teplo konstantní

ano
ČSN EN 60068-2-30, ed.2:2006 vlhké teplo cyklické ano
ČSN EN 60068-2-38:2010 složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí ano

*) ... akreditace

 

Zkoušky podle specifikace zákazníka

  • zkoušky se specifickým průběhem teploty a vlhkosti
  • cyklické zátěžové zkoušky (např. cyklické střídání velmi rozdílných teplot (-20°C <--> +70°C) s maximální rychlostí přechodu (až 1,5°C/min) a krátkou dobou cyklu (2 až 3 hod) a dobou zkoušky 1 týden)
  • penetrace výrobku vysokou vlhkostí před zkouškou elektrické (izolační) pevnosti
  • apod.

 

Zkoušky lze provádět jako akreditované, avšak jen v případě, že je možné časový průběh zkoušky rozdělit na úseky, které je možné realizovat podle akreditovaných norem (viz tabulka výše).

 

Doba zkoušky:

  • teoreticky: až 6, resp. až 12 měsíců bez přerušení (tj. až 4300, resp. až 8600 hodin)
  • prakticky: v týdenních cyklech po - pá, tj. až 1-104 hodin/cyklus
  • běh testu přes víkend: je možný, uvítáme však, je-li možné test na víkend přerušit

 

zpět