Rozsah akreditace ZTLE

L1663Český institut pro akreditace, o.p.s. udělil dne 17.3.2014 Zkušebním a testovacím laboratořím EUROSIGNAL v pořadí již druhou akreditaci jejich služeb, což doložil Osvědčením o akreditaci č. 157/2014.

Počínaje tímto dnem jsou laboratoře ZTLE oprávněné používat ve svých Protokolech o zkouškách a odkazech na akreditaci novou akreditační značku L1663.

 

Osvědčení o akreditaci č. 157/2014

 

Rozsah akreditace (příloha Osvědčení o akreditaci č. 157/204)

Zkoušky č. 1 a 2 v následující tabulce provádí Laboratoř klimatických zkoušek, zkoušky č. 3 až 15 Laboratoř EMC

Pořad. číslo

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

1

Zkoušení vlivu prostředí:   Průmyslové výrobky, elektrická a elektronická zařízení, zařízení informačních technologií, spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí, regulační zařízení s polovodičovými prvky, lékařské přístroje poháněné motory, hračky a podobné přístroje (motory, relé, apod.), přejezdová, drážní a železniční, elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle, elektrická měřicí, zkušební, řídicí, laboratorní zařízení včetně zařízení IT
  • chlad do -40°C
ČSN EN 60068-2-1 ed.2
  • suché teplo do +100°C
ČSN EN 60068-2-2
  • vlhké teplo konstantní
ČSN EN 60068-2-78 ed.2
  • vlhké teplo cyklické
ČSN EN 60068-2-30 ed.2
  • složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

ČSN EN 60068-2-38

2

Měření elektrické (izolační) pevnosti

ČSN EN 60950, ed.2, kap. 5.2 Zařízení informačních technologií
ČSN EN 60335-1, ed.3, kap. 13.3 a 16.3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely
ČSN EN 61010-1, ed.2, kap. 6.8 Elektrické zkušební, měřicí, řídicí, regulační a laboratorní zařízení 

3

Elektromagnetické rušení šířené zářením

Rušivé elektromagnetické vyzařování

ČSN EN 55011, ed.3ČSN EN 55011, ed.3/A1 Průmyslová, lékařská, vědecká zařízení, domácí a podobná zařízení

ČSN EN 55022, ed.3

Zařízení informační techniky

ČSN EN 55014-1, ed.3, kap. 4.1.3

Hračky

4

Rušivé svorkové napětí

Rušení šířené vedením

ČSN EN 55011, ed.3

Průmyslová, lékařská, vědecká zařízení, domácí a podobná zařízení

ČSN EN 55022, ed.3

Zařízení informační techniky

ČSN EN 55014-1, ed.3

Spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí, regulační zařízení s polovodičovými prvky, lékařské přístroje poháněné motory, hračky a podobné přístroje (motory, relé, apod.)

5

EMC – vyzařování (emise):

ČSN EN 61326-1,  ed.2,
kap. 7

Elektrická měřicí, zkušební, řídicí, laboratorní zařízení

ČSN EN 61000-6-3, ed.2

ČSN EN 61000-6-3, ed.2/A1

Elektrické a elektronické přístroje pro prostředí obytná, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 61000-6-4, ed.2

ČSN EN 61000-6-4, ed.2/A1

Elektrické a elektronické přístroje pro průmyslová prostředí

ČSN EN 50121-3-2, ed.2

Elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle

ČSN EN 50121-4, ed.2

Zabezpečovací a sdělovací zařízení v drážním prostředí

6

Elektrostatický výboj -  zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-2, ed.2

Průmyslové výrobky, elektrická a elektronická zařízení, zařízení informačních technologií, spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí, regulační zařízení s polovodičovými prvky, lékařské přístroje poháněné motory, hračky a podobné přístroje (motory, relé, apod.), přejezdová, drážní a železniční, elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle, elektrická měřicí, zkušební, řídicí, laboratorní zařízení včetně zařízení IT

7

Vyzařované VF elektromagnetické pole – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-3, ed.3

8

Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-4, ed.3

9

Rázový impuls – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-5, ed.2

10

Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným VF poli

ČSN EN 61000-4-6, ed.3

11

Magnetické pole síťového kmitočtu – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-8, ed.2

12

Pulsy magnetického pole – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-9

13

Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-11, ed.2

14

Kolísání síťového kmitočtu – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-28

15

EMC - odolnost

ČSN EN 61326-1, ed.2

Elektrická měřicí, zkušební, řídicí, laboratorní zařízení

ČSN EN 55024, ed.2

Zařízení informační techniky (ITE)

ČSN EN 55014-2

ČSN EN 55014-2/A1

ČSN EN 55014-2/A2

ČSN EN 55014-2/Z1

Spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí, regulační zařízení s polovodičovými prvky, lékařské přístroje poháněné motory, hračky a podobné přístroje (motory, relé, apod.)

ČSN EN 50121-4, ed.2

Zabezpečovací a sdělovací zařízení v drážním prostředí

ČSN EN 50121-3-2, ed.2

Elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle

ČSN EN 61000-6-1, ed.2

Elektrické a elektronické přístroje pro prostředí obytná, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 61000-6-2, ed.3

Elektrické a elektronické přístroje pro průmyslová prostředí