Laboratoř klimatických zkoušek - zkoušky izolačních parametrů - parametry pracoviště

Zkouška elektrické pevnosti

Zkušební prostředí:

 • laboratoř
 • podmínky prostředí: normální
 • možnost penetrace výrobku vysokou vlhkostí: ano, dle požadavku zákazníka
 • zkoušený výrobek podle svých rozměrů a váhy na zemi nebo na zkušebním stole

 

Napájení zkoušeného zařízení během zkoušky:

 • bez napájení

 

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • tester: MI 2094 CE MultiTester (Metrel)
 • zkušební napětí: 100 až 5000 V (AC, sinus, 50 Hz)
 • zkouška s předem nastaveným omezovacím proudem: 1,5 mA až 500 mA (resp. do max výkonu 500 VA), programovatelný průběh náběhu napětí a doby přiložení napětí (1 s až 359 s)
 • zkouška průrazem (propalovací test): mez omezení protékajícího proudu (max 500 VA), programovatelná doba přiložení napětí (1 s až 359 s)

 

 

Zkouška izolačního odporu

Zkušební prostředí:

 • laboratoř
 • podmínky prostředí: normální
 • možnost penetrace výrobku vysokou vlhkostí: ano, dle požadavku zákazníka
 • zkoušený výrobek podle svých rozměrů a váhy na zemi nebo na zkušebním stole

 

Napájení zkoušeného zařízení během zkoušky:

 • bez napájení

 

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • tester: MI 2094 CE MultiTester (Metrel), Fluke 1507
 • měřicí rozsah: 0 až 999 MΩ
 • zkušební napětí: 250 V, 500 V a 1000 V (DC)
 • doba zkoušky: 1 s až 359 s
 • měřicí proud: 1 mA
 • max. zkratový proud: 3,5 mA

 

 

Měření unikajících proudů

Zkušební prostředí:

 • laboratoř
 • zkoušený výrobek podle svých rozměrů a váhy na zemi nebo na zkušebním stole

 

Napájení zkoušeného zařízení během zkoušky:

 • elektrorozvodná síť: 1f, 240 V, jištění 16 A 

 

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • tester: MI 2094 CE MultiTester (Metrel)
 • měřicí napětí: síťové napájení (240 V AC)
 • zkušební rozsah: 0 až 19,9 mA
 • doba zkoušky: 1 s až 359 s
 • nastavitelný limit: 0,1 až 20 mA (v kroku po 0,1 mA)

 

 

Měření přechodových odporů

Zkušební prostředí:

 • laboratoř
 • zkoušený výrobek podle svých rozměrů a váhy na zemi nebo na zkušebním stole

 

Napájení zkoušeného zařízení během zkoušky:

 • bez napájení

 

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • tester: MI 2094 CE MultiTester (Metrel), Fluke 1507
 • měřicí proud: 10 A nebo 20 A (AC, sinus)
 • zkušební rozsah: 0,000 Ω až 2,000 Ω
 • doba zkoušky: 1 až 20 s

 

 • měřicí proud: 0,10 A nebo 0,20 A (AC, sinus)
 • zkušební rozsah: 0,00 Ω až 100,00 Ω
 • doba zkoušky: 1 až 20 s

 

 

zpět