Laboratoř EMC - zkoušky EMS - úplný přehled zkoušek

 

Norma

Obor působnosti

Zkouška odolnosti proti ...

A *)
ČSN EN 61000-4-2, ed.2:2009 ... elektrostativkému výboji ano
ČSN EN 61000-4-3, ed.3:2006 ... vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli ano
ČSN EN 61000-4-4, ed.3:2013 ... rychlým přechodovým jevům, skupinám impulsů (tzv. EFT, BURST) ano
ČSN EN 61000-4-5, ed.2:2007 ... rázovým ipulsům (tzv. SURGE) ano
ČSN EN 61000-4-6, ed.3:2009 ... indukovanému rušení, šířenému vedením ano
ČSN EN 61000-4-8, ed.2:2010

... magnetickému poli síťového kmitočtu

ano

ČSN EN 61000-4-9:1996 ... pusům magnetického pole

ano

ČSN EN 61000-4-11, ed.2:2005 ... krátkodobým poklesům, krátkým přerušení a pomalým změnám napětí

ano

ČSN EN 61000-4-12, ed.2:2007 ... tlumené sinusové vlně

ne

ČSN EN 61000-4-28:2000 ... kolísání síťového kmitočtu

ano

ČSN EN 61000-4-29:2001 ... krátkodobým poklesům, krátkým přerušení a pomalým změnám na vstupech 
DC napájení

ano

ČSN EN 61000-6-1, ed.2:2007 Elektrické a elektronické přístroje pro prostředí obytná, obchodní a lehkého průmyslu

ano

ČSN EN 61000-6-2, ed.3:2006 Elektrické a elektronické přístroje pro průmyslová prostředí

ano

ČSN EN 61326-1, ed.2:2013 Elektrická měřicí, zkušební, řídicí, laboratorní zařízení

ano

ČSN EN 55024, ed.2:2011 Zařízení informační techniky (ITE)

ano

ČSN EN 55014-2:1998
ČSN EN 55014-2/A1:2002
ČSN EN 55014-2/A2:2009
ČSN EN 55014-2/Z1:2008

Spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí, regulační zařízení s polovodičovými prvky,
lékařské přístroje poháněné motory, hračky a podobné přístroje (motory, relé, apod.)

ano

ČSN EN 50121-4, ed.2:2007 Zabezpečovací a sdělovací zařízení v drážním prostředí

ano

ČSN EN 50121-3-2, ed.2:2007 Elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle

ano

ČSN EN 50293, ed.2:2013 Systémy silniční dopravní signalizace

ne

ČSN EN 50270, ed.2:2007 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

ne

 

*) ... akreditace

 

zpět