Laboratoř EMC - zkoušky EMI - vyzařované rušení - parametry pracoviště

Zkušební prostředí:

 • EMC (polobezodrazová) komora se zemní rovinou
 • měřicí vzdálenost: 3m
 • měřicí anténa: BTA-M
 • polarizace: horizontální, vertikální
 • zkušební výška antény: 1 - 2 m
 • prostor pro umístění EUT: točna 0°-360°
 • poloha EUT: stojící na zemi, nebo ležící na zkušebním stole
 • měřicí přijímač: ETSI (Rohde & Schwarz)
 • měřicí SW: EMC32 (Rohde & Schwarz)

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • kmitočtový rozsah: 30 - 3000 MHz
 • nosnost podlahy: 600 kg/m2
 • velikost dveřního otvoru (v x š): 256 x 104 cm
 • max velikost EUT (š x v x h): 
  • při poloze "stojící na zemi" bez rotace točny: 200 x 150 x 80 cm
  • max velikost EUT při poloze "stojící na zemi": 150 x 150 x 80 cm
  • max velikost EUT při poloze "ležící na zkušebním stole": 150 x 70 x 80 cm

Možnosti napájení EUT během zkoušky:

 • filtrované AC napájení: 240 V (16A), 3 x 400 V (32A)
 • filtrované DC napájecí z reguovaného zdroje: 0-25V / 0-6A (s možností sériového nebo paralelního řazení až 4 takovýchto zdrojů)
 • sada baterii 6V a 12V: U = 6V až 60V (v kroku po 6V) / 55Ah

Připojení signálových portů EUT na systémy vně EMC komory
(průchody do EMC komory):

 • metalický stíněný nefiltrovaný: počet portů v komoře: BNC (6x) / venku: BNC (6x)
 • USB s přenosem po optlickém vláknu: počet portů v komoře: USB (4x) / venku: USB (1x)
 • Ethernet s přenosem po optlickém vláknu: počet portů v komoře: ETH (1x) / venku: ETH (1x)
 • kovová průchodka pro optický kabel: D 4mm (2x)
 • otvor do komory: D12 mm (2x)

Možnosti sledování EUT během zkoušky:

 • pohledem: žádné
 • elektronicky: pomocí systémů zákazníka přes některé z výše uvedených průchodů do komory, nejčastěji přes průchody Ethernet nebo USB

 

zpět