Laboratoř EMC - zkoušky EMS - odolnost proti ESD - parametry pracoviště

Zkušební prostředí:

 • vazební zemní rovina (GRP) na podlaze nebo na zkušebním stole
 • EUT umístěno na GRP
 • EUT podloženo 10cm izolační podložkou (při poloze na zemi)
 • EUT podloženo 0,5mm izolační podložkou (při poloze na zkušebním stole)
 • pomocná zemní rovina, je-li použita, přizemněna přes R = 470 kΩ

 

 • injektáž rušivých výbojů:
  • přímá vazba - kontaktní výboj do přístupných kovových povrchů EUT (aplikační sonda s ostrým hrotem)
  • nepřímá vazba - vzduchový výboj do nekovových přístupných povrchů EUT (aplikační sonda s kulovým hrotem)
  • nepřímá vazba - vzduchový výboj do pomocné zemní roviny, umístěné vedle EUT nebo pod EUT  (aplikační sonda s ostrým hrotem)

 

 • tester: TRA 2000 IN4 + ESD2000 (EMC Partner)

 

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • vzduchový výboj: max. 15 kV
 • kontaktní výboj: max. 10 kV
 • polarita výbojů (+) a (-)

 

Možnosti napájení EUT během zkoušky:

 • 1x řízený zdroj 50 - 250 V AC (až 16A)
 • napájení z rozvodné sítě 240V/16A (max 2 porty)
 • napájení z rozvodné sítě 3 x 400 V/32A (max. 1 port)
 • napájení z DC regulovaného zdroje: 0-25V / 0-6A (s možností sériového nebo paralelního řazení až 4 takovýchto zdrojů) (max. 2 porty)
 • napájení z baterie 6V až 60V (v kroku 6V) / 55Ah (max. 2 porty)

 

Vyhodnocení vlivu rušení na EUT

 • opticky: pozorováním EUT (jen manuální řízení běhu testu)

 

zpět