Laboratoř klimatických zkoušek - zkoušky vlivu prostředí - parametry pracoviště

Zkušební prostředí:

 • malá klimatotechnologická komora - KPK 1000 U (Mytron): 1 m3
  • vnitřní prostor: 1 x 1 x 1 m
  • vstupní otvor: 1 x 1 m
  • prostor využitelný pro zkoušky: závisí na tvaru zkoušeného zařízení, musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu kolem výrobku:
   - u hranolovitého výrobku cca. 0,5 x 0,5 x 0,5 m
   - u tyčového výrobku délky až 1,6 m
  • maximální hmotnost výrobku: záleží na rozložení hmotnosti v ploše
   - u plošně rozložené hmotnosti až 15 kg
   - u bodové zátěže až 7 kg
   - v případě zavěšení max. 5 kg/závěs
  • uložení výrobku v komoře:
   - položením na děrované plato (lze obsadit až 2 volně přemístitelná plata)
   - zavěšením na hrazdovou konstrukci
  • teplotní rozsah: -40°C až +100°C
  • rozsah relativní vlhkosti vzduchu: 10 - 98%

 

 • velká klimatotechnologická komora - KK 27000: 27 m3
  • vnitřní prostor: 3 x 3 x 2,4 m (š x d x v)
  • vstupní otvor: 2,0 x 2,4 m (š x v)
  • prostor využitelný pro zkoušky: závisí na tvaru zkoušeného zařízení, musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu kolem výrobku:
   - u hranolovitého výrobku max. výška 2,2 m včetně manipulační podložky
   - u tyčového výrobku délky až 4,5 m
  • maximální hmotnost výrobku: záleží na rozložení hmotnosti v ploše
   - u plošně rozložené hmotnosti až 600 kg/m2
   - u bodové zátěže až 100kg/4 cm2
   - v případě zavěšení max. 20 kg/závěs
  • uložení výrobku v komoře:
   - položením na podlahu (u těžkých výrobků na manipulační podložce - tzv. EURO paletě)
   - zavěšením na hrazdovou konstrukci (u lehčích výrobků nebo u výrobků určených pro instalaci na zeď)
  • instalace výrobku v komoře:
   - u velkých výrobků, které by neprošly dveřmi či z jiných důvodů je možné jej do komory dopravit po částech a do testované podoby jej sestavit až v komoře
    
  • teplotní rozsah: -40°C až +100°C
  • rozsah relativní vlhkosti vzduchu: 40 - 70% (resp až 95% v závislosti na teplotě vzduchu v komoře během zkoušky a ztrátovému teplu zkoušeného výrobku)

 

Možnosti napájení zkoušeného zařízení během zkoušky:

 • elektrorozvodná napájecí síť: 240 V (s jištěním 16 A), 3 x 400 V (s jištěním 32 A)
 • DC napájecí z reguovaného zdroje: 0-25 V / 0-6 A (s možností sériového nebo paralelního řazení až 4 takovýchto zdrojů)
 • sada baterii 6 V a 12 V: U = 6 V až 60 V (v kroku po 6 V) / 55 Ah

 

Připojení zkoušeného zařízení na napájení a systémy vně komory (průchody do komory):

 • obě klimakomory jsou vybaveny otvorem pro protažení nezbytných kabelů ke zkoušenému zařízení o průměru 12 cm, kterým je nutné protáhnout kabely včetně koncovek (tj. konektorů). Otvor slouží i veškeré ostatní kabely, nutné k zajištění provozu zkoušeného zařízení, datové kabely ke zkoušenému zařízení (pokud využívá nějaký dohled vně komory), měřicí sondy, přívod osvětlení je-li nezbytné, kabely od kamery pod.
 • minimální délka kabelů ke zkoušenímu zařízení je:
  - u malé klimakomory: 1,5m
  - u velké klimakomory: 4m
 • komory nejsou vybaveny odsavačem plynů, v komorách proto nelze zkoušet žádné spalovací motory či jiné výrobky, produkující zplodiny

 

Možnosti sledování EUT během zkoušky:

 • pohledem:
  - malá klimakomora: žádné, komora je bez okna
  - velká klimakomora: okny ve dveřích (jejich využití ke sledování zkoušeného výrobku závisí na teplotních podmínkách v komoře, pohledu na zařízení je velmi často brání intenzivní orosení oken)
 • elektronicky: pomocí malé videokamerky
 • dataloggerem:
  - snímámím napětí ve vybrtaných bodech zkoušeného zařízení,
  - snímání teploty na vybraných komponentách zkoušeného zařízení
 • vlastními prostředky zákazníka: s kabelem protaženým výše uvedeným průchodem

 

Doprava výrobku do laboratoře/komory:

 • donesením (i po částech)
 • dovezením na laboratorním vozíku (z důvodu nutné následné manipulace max. 100 kg)
 • dovezením na paletovacím vozíku (na tzv. EURO paletě, max. 600 kg)
 • max. celistvá šířka předmětu, dopravovaného do laboratoře: 1,5m (např. bedna s výrobkem)
 • max. celistvá výška předmětu dopravovaného do laboratoře: 2,6m včetně podložky (např. bedna s výrobkem)
 • max. váha předmětu dopravovaného do laboratoře: 600 kg

Upozornění: v areálu vědeckotechnického parku není k dispozici žádná vhodná plošina pro vykládku materiálu z nákladních aut. V případě dopravy velkých, resp. těžkých výrobků nákladním vozem je proto třeba použít takový, který má hydraulickou plošinou či nakládací jeřáb pro složení nákladu na úroveň silnice/chodníku. U pojízdných výrobků je možné též použít nájezdové žlaby, v tomto případě ale doporučujeme vzhledem k omezenému počtu zaměstnanců EUROSIGNAL a nestálému počtu nájemců parku spolu s ním přivézt i dostatečný počet ochotných rukou, které zajistí bezpečnou vykládku výrobku.

 

zpět